Nachtzwaluwen op de Borkeld

RIJSSEN - Op de zaterdagavonden 19 en 26 juni heeft IVN, afdeling Rijsen-Enter, een nachtzwaluwenexcursie georganiseerd op de Borkeld. 

“De excursie begon rond 21.00 uur en wij informeerden de mensen die meegingen voorafgaand wat we zoal tegen konden komen onderweg naar de plek waar we gingen kijken en luisteren naar de nachtzwaluwen (Caprimulgus Europaeus). Dit was vanaf de parkeerplaats op de dagcamping bij ‘n Witten, de verzamelplek. Het is leuk om te luisteren naar de vogels die zingen bij de ondergaande zon zoals de grote lijster, zanglijster et cetera”, aldus Wim Baan, bestuurslid IVN Rijssen-Enter.

Nachtzwaluw
Maar in het bijzonder ging het nu om de nachtzwaluw en daarover werd het een en ander verteld door een deskundige gids. “Het is een bijzondere vogel die ‘s nachts vliegt, op zoek naar nachtvlinders, insecten en kevers. De nachtzwaluw is een echte kilometervreter die elk jaar vanuit Zuid-Afrika zo’n 9.000 km hiernaartoe vliegt en in het najaar weer terug. Het is een mysterieuze vogel die hier broedt op heidevelden, zandverstuivingen en in open dennenbossen. Deze vogels broeden op de grond en maken geen nest. Ze leggen twee eieren per keer. In sommige jaren hebben ze twee broedsels. De eieren worden meestal door het vrouwtje uitgebroed waarna ze samen de jonge vogels groot brengen. Is er een tweede broed, dan worden de eieren uitgebroed door het vrouwtje en worden de jonge vogels van het eerste nest verder door het mannetje groot gebracht. De nachtzwaluw heeft als zang een monotone ratel, zit vaak op vaste plekken in z’n territorium te zingen op een tak. De vogel zit meestal in het verlengde van een tak. De nachtzwaluw is ongeveer 25 cm groot en vliegt een beetje als een mot, wat dartelend door de lucht. De spanwijdte van de vleugels is 52 tot 59 cm.”

De Borkeld
Op de plek waar zij de nachtzwaluwen zagen vliegen, lag ook een nachtzwaluw op een tak te rusten. De deelnemers konden de vogel mooi door de meegenomen telescoop zien. Velen deden eerst een poging door de verrekijker, maar dat viel nog niet mee vanwege de schutkleur die de nachtzwaluw heeft. “Herman Bruggink maakte een mooie foto van de vogel”, meent Baan. Tijdens de excursie op weg naar de plek, werd er tevens verteld over de geschiedenis en archeologische vondsten op de Borkeld. En over het feit dat de Borkeld de komende tijd een update krijgt om de vroegere natuur te herstellen en om meer water vast te houden.

Meer berichten
 
Auto zoeker