Ontmoetingscentrum Rijssen voor gezelligheid

RIJSSEN - Tijdig begeleiding en ondersteuning bieden aan mensen met dementie en hun mantelzorgers, zodat zij kwaliteit van leven blijven ervaren. Dat is het doel van Ontmoetingscentra voor mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers. Onlangs is uit een landelijk onderzoek gebleken dat deze voorziening erg effectief is. Ook in Rijssen is er een Ontmoetingscentrum.  

Het Ontmoetingscentrum Kom d’r in, op Braakmanslanden is een initiatief van Evenmens Rijssen-Holten. De inloop richt zich op thuiswonende mensen met een lichte tot matige vorm van dementie en hun mantelzorgers. Vanwege de coronacrisis is het Ontmoetingscentrum in Rijssen tijdelijk minder frequent open geweest. Door alle versoepelingen is het mogelijk weer wekelijks open te zijn. Mensen met (beginnende) geheugenproblemen en/of hun mantelzorgers zijn van harte welkom. Het Ontmoetingscentrum is er vooral voor ontspanning, ontmoeting en gezelligheid. Ongedwongen en in informele sfeer elkaar ontmoeten!

Ook verwanten, vrienden of bekenden zijn van harte welkom voor een praatje, informatie, een luisterend oor of om in contact te komen met anderen. “Wij zien het als een plek waar je even naar toe kunt gaan als je daar behoefte aan hebt. Hier hoeft niets en kan bijna alles. Het is een veilige haven waar zorgen en verwarring even kunnen worden vergeten en waar iedereen waardevol is en iets voor een ander kan betekenen. Waar we samen van alles ondernemen en er ruimte wordt gemaakt voor een ander”, vertellen Janny Broekhuis en Margret Overkamp van Evenmens Rijssen-Holten. “Uit onderzoek blijkt ook dat het ontmoetingscentrum een positief effect heeft op gedrags- en stemmingsontregelingen bij mensen met geheugenproblemen, vooral op het gebied van inactiviteit, niet-sociaal gedrag en depressie. Mantelzorgers ervaren vooral meer herkenning en erkenning en voelen zich minder belast.”

Is er bij u of uw naaste sprake van (lichte) geheugenproblemen? Dan bent u van harte welkom. Elke maandagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur op de locatie van Buurtkracht Braakmanslanden (voormalig pand van Plus) aan de Roelf Bosmastraat 47 te Rijssen. Wilt u meer informatie? Bel dan 0548-638 830 of mail: jbroekhuis@evenmens.nl of moverkamp@evenmens.nl.

Meer berichten
 
Auto zoeker