<p>RIJSSEN - Een patrijs die werd gesignaleerd in het natuurgebied dat industrieterrein dreigt te worden. Foto: Annelies Pluimers&nbsp;</p>

RIJSSEN - Een patrijs die werd gesignaleerd in het natuurgebied dat industrieterrein dreigt te worden. Foto: Annelies Pluimers 

(Foto: Annelies Pluimers)

Actiegroep vindt besluit Elsenerbeek dramatisch

RIJSSEN - Burgemeester en wethouders hebben besloten dat het nieuwe industrieterrein toch in het natuurgebied van de Elsenerbeek moet worden aangelegd.

Deze week maakten de wethouders Bert Tijhof (CU) en Erik Wessels (CDA) bekend dat na een onderzoek van verschillende locaties toch de keus is gevallen op het gebied dat wordt aangeduid met Ligtenbergerveld-Oost. Dit gebied sluit aan bij het bestaande industrieterrein. De gemeente heeft op het betreffende gebied ook al het voorkeursrecht van toepassing laten verklaren. Dat betekent dat grondeigenaren hun percelen bij verkoop het eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Volgens de wethouders zijn ook nieuwe industrieterreinen in Holten onderzocht. “Maar daar gaat het vooral om losse terreinen die niet aansluiten bij andere bedrijventerrein én gebieden waar we aan landbouwontwikkeling willen gaan,” aldus Wessels.
Bovendien blijkt 80 procent van de vraag naar nieuwe industrieterreinen ook uit Rijssen te komen, wat ook de doorslag heeft gegeven. Het woord is nu aan de politieke partijen van Rijssen-Holten.

Verslagenheid

Het comité Geen Industrie in de Elsenerbeek reageert verslagen op het bericht over nieuw industrieterrein. “Triest maar waar,” zegt Gert-Jan Geerling. “De trein dendert door...” Het actiecomité heeft zich steeds tot het uiterste verzet om de natuur in de natte verbindingszone tegen de komst van de bedrijven te beschermen. Er is een ooievaarsnest geplaatst om aan te geven hoe geschikt de omgeving daar is voor vogels.
Ook voor zeldzame vogels die vooral de laatste tijd in het gebied zijn waargenomen zoals de gele kwikstaart, de graspieper en de kneu. Ook de patrijs, die het in de steeds vlakker wordende weilanden moeilijk heeft, is weer een vaste bewoner van natuurgebied geworden. B en W hebben echter laten weten dat het gebied het meest in aanmerking komt om aan de schreeuwende behoefte aan nieuw industrieterrein in Rijssen te kunnen voldoen. Volgens wethouder Wessels zal de natuurzone niet verplaatst worden, maar ingepast worden in het nieuw aan te leggen bedrijventerrein.

Niet verplaatsen

“Er is inderdaad een optie om het natuurgebied te verplaatsen in westelijke richting, maar die heeft niet onze voorkeur. Er is geïnvesteerd in het natuurgebied en het heeft een flinke periode de tijd gehad om zich daar te ontwikkelen. Als je dat gaat verplaatsen, moet de natuur daar helemaal opnieuw beginnen. Daarom is onze voorkeur om de natuur niet te verplaatsen en op een goede manier in te passen in de nieuwe ontwikkelingen.”
B en W hebben ook gekeken of er voor nieuw bedrijventerrein iets te regelen zou zijn met de buurgemeenten. Deze mogelijkheid is afgevallen. Reden hiervoor is dat de buurgemeenten nog lang niet zo ver zijn en dit voor nog meer vertraging zou zorgen.

Meer berichten