Foto: Marieke Dannenberg

Column: Skeelern vuur ’t goo doel

Leu met ’n passie, doar hool ik van. Het maakt fealijk nit zo völle oet wat dee passie is. Het kan voetbal wean, netuurfotografie, ne modelspoerbane of schaken. Het geet der umme det iemand bevleugen is, der weeld van wordt, der völs te völle tied in stek en der mooi oawer kan kuijern. Nit te lange netuurlijk: zon 400 weurde is lange zat. Non, det heb ik met skeelern. Ik mur der wal dreks biej zeggen: schaatsen op netuuries is eagenlijk het állermeuiste wat er is. 

Mer jea, det kan dichte biej de dure nit zo vake. Dus doo’j in ’t weenter niks aans as rondjes dreejen op de iejsbane in Deawnter of Eanske. En jea, dan is skeelern in ‘t zommer wier meujer.

Wat ik zo mooi veende an ‘t skeelern is de beweaging. Skeelern zit qua belasting tusken fietsen en hardlopen in. Ik doo al heel lange an skeelern. Ik zir der as wich met begunnen en nooit wier met oet-escheaid. De ene keer ’n betn fanatieker as de aandere keer. Een poar joar eleden zin’k lid ewörden van ne skeelervereniging. In Riessen zit de Schaats- en skeelervereniging Rijssen. A’j ook mear ’n betje an skeelern doot, goat doar ’s kieken. Op de bane kö’j les kriegen in de techniek of wedstried- of marathontraining volgen.

Seends het nieje seizoen riej ik met de boetenritten met. Viej maakt dan nen langen tocht duur de umgewing. Det keump dus wal ‘n betje in de buurte van schaatsen op netuuries. Iej zeent boeten, lekker in beweaging en iej zeet nog wat van de umgewing. Ik riej ook heelmoals allene wal korte ritten, mer met mekoar is gezelliger, iej goat sneller en vearder vot en iej komt op aandere plaatsen. Vurige wekke steun mien Personal Record op nen tocht van 50 kilometer. Mer 100 kilometer was de echte oetdaging. Ofgelopen zoaterdag heb ik de Parel van Urk ejach, nen tocht van 100 kilometer. Doar zir ik stiekem best wal ‘n betje greuts op. Ik heb ‘t ook edoan as training vuur 24KiKa op 3 en 4 september.

Op dit skeeler-evenement goa‘w met oons team - Mariekes Angels: 4 kearls en ikke, vandoar den moojn naam - 24 uur laank skeelern vuur de Stichting KiKa. Het zol netuurlijk fantastisch wean a’w met zin allen zo völle meugelijk geeld ophaalt vuur ’t goeie doel.
Dus a’j enthousiat zeent ewörden oawer skeelern, meald oe an biej de skeelerverening. Mer ‘t wordt ook slim waardeerd a’j ne kleane biejdrage leawert vuur KiKa duur miej te sponsoren:

https://24kika.nl/deelnemers/?deelnemer=marieke-dannenberg

Marieke Dannenberg

Meer berichten