<p>Achter elk graf op de Canadese Begraafplaats schuilt een verhaal. Naast het vertellen van die verhalen, wordt gestart met dialoogcoaches.</p>

Achter elk graf op de Canadese Begraafplaats schuilt een verhaal. Naast het vertellen van die verhalen, wordt gestart met dialoogcoaches.

Vrijwilligers die het gesprek aangaan

HOLTEN - Voor het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten wordt gezocht naar dialoogcoaches die het lef hebben om samen met mensen in gesprek te gaan om (schijnbare) tegenstellingen te overbruggen en nieuwe en andere oplossingen te vinden voor bestaande problemen.

Op de Canadese Begraafplaats te Holten schuilt achter elk van de 1394 graven een indrukwekkend verhaal. In het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten (ICB) wordt de gedachte aan hen die vielen levend gehouden door hun persoonlijke verhalen uit te zoeken en verder te vertellen. De verhalen maken duidelijk welk offer de Canadese soldaten hebben gebracht, zodat wij in vrede en vrijheid met elkaar kunnen samenleven. Sinds 2020 is het informatiecentrum uitgebreid met een belevingsruimte en een multifunctionele ruimte. Dit biedt volop kansen en mogelijkheden om het thema ‘Lest we forget’ te verknopen met de actualiteit.

Communicatie

Dialoog is een communicatievorm die wij in het huidige Nederland niet zo goed kennen. Wij worden opgevoed met communicatievormen als zelfprofilering, discussie en debat. Bij dialoog gaat het over luisteren vanuit de wil om de ander(en) echt te begrijpen. Als je dan weet hoe de ander denkt en voelt, voeg je vanuit verbinding je eigen ideeën en gedachten toe. Omdat jij hebt geluisterd en de ander hebt gehoord, is hij of zij waarschijnlijk ook bereid naar jou te luisteren en kan er een win-win oplossing ontstaat. Dialoog zorgt voor verbinding en gaat veelal uit van een streven naar een betere wereld. 

Dialoogcoaches

De dialoogcoaches spelen een specifieke rol door thema-avonden te begeleiden en met deelnemers in gesprek te gaan volgens de methode van dialoog. Zij begeleiden groepen scholieren en studenten door hen vaardig te maken in de communicatievorm dialoog. Het ICB werkt binnen het Platform WO2 Overijssel samen met het Memory Vrijheidsmuseum (MM), het Historisch Centrum Overijssel (HCO) en het Bevrijdingsfestival Overijssel. Het Platform organiseert maandelijks sessies over actuele maatschappelijke thema’s. De dialoogcoaches worden ingezet voor activiteiten binnen het kader van het Platform en voor de moederorganisaties.

Je krijgt de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen en onder begeleiding vaardig te worden in de communicatievorm dialoog. Een handige gespreksvorm in je vrijwilligerswerk als gespreksleider en ook in andere situaties. De groep dialoogcoaches ontwikkelt zichzelf verder door verdiepende trainingen, collegiale coaching en intervisie.

Ben je geïnteresseerd? Bezoek de website van het Informatiecentrum Canadese begraafplaats Holten en download het ‘informatiedocument opleiding dialoogcoach’. Wil je je daarna aanmelden? Reageer vóór 17 september 2021 met een korte motivatiemail. Stuur ook je CV mee voor een indruk van je ervaringen tot nu toe. Je kunt je reactie mailen aan info@canadesebegraafplaatsholten.nl. Een eerste groep is al opgeleid bij het Memory Museum. De tweede groep dialoogcoaches zal eind oktober beginnen.

Meer berichten