Opschonen van heide en bos

RIJSSEN - De eerste ochtend dat de bos/heidegroep van IVN afdeling Rijssen-Enter van start ging met werkzaamheden in de natuur was op zaterdag 11 september. De avond ervoor vond nog een korte bijeenkomst plaats in de Boerderieje in Rijssen waar tekst en uitleg werd gegeven aan de circa twintig vrijwilligers over de plannen. 

Elke tweede zaterdag van de maand verrichten zij diverse werkzaamheden. De mededelingen worden via de speciale whatsappgroep gecommuniceerd. Wie belangstelling heeft om te komen helpen, kan zich aanmelden bij de secretaris via het e-mailadres: ivn.rijssenenter@gmail.com

Bij de leden van IVN was er de behoefte om in de natuur aan de slag te gaan. Dit kwam ter sprake in het viermaandelijks overleg waaraan de gemeente Rijssen, het Waterschap Vechtstromen, Gruen Holten, Staatsbosbeheer en het IVN deelnamen. “Omdat er op de Borkeld, onder auspiciën van Staatsbosbeheer al een groep aan het werk is, bleek dit geen optie. Deze groep verricht de werkzaamheden trouwens ook op een doordeweekse dag terwijl de voorkeur van de andere groep uitging naar de zaterdag. Van de gemeente kregen we te horen dat zij nog wel terreinen hadden waar werkzaamheden konden worden verricht. Zo werden de ‘eerste en tweede heide’ genoemd en het terrein, gelegen tegenover het voormalige hotel Rijsserberg. Hier konden wij dus aan de aan de slag. Via Jan Vincent van de gemeente Rijssen kregen we het benodigde gereedschap zoals schoppen, handschoenen, zagen en andere benodigdheden”, aldus bestuurslid Wim Baan.

Op de eerste zaterdag hadden zich 14 vrijwilligers verzameld, die na een korte uitleg aan de slag gingen. Iedereen had er echt zin in. Baan: “De berkenboompjes waren makkelijk te verwijderen maar uitlopers van onder andere de Amerikaanse eik en vooral bramenstruiken vormden een uitdaging.” Rond 10.30 uur was er koffie/thee en uiteraard koek. Daarna werd er stug doorgewerkt tot het middaguur. Baan: “Toen waren de knollen bij de meesten wel op, maar konden we terugkijken op een mooi stuk geschoonde hei.

Tekst: Jenny ter Harmsel

Meer berichten