<p>RIJSSEN - De Rijssense Stadsschrijvers van links naar rechts Wim ter Harmsel, Gerrit Kraa, voorzitter Kees Jansen, Gerrit ten Wolthuis en Karel van der Meer.</p>

RIJSSEN - De Rijssense Stadsschrijvers van links naar rechts Wim ter Harmsel, Gerrit Kraa, voorzitter Kees Jansen, Gerrit ten Wolthuis en Karel van der Meer.

(Foto: Jan Joost )

Nieuwe start en logo Stadsschrijvers

RIJSSEN - De Stichting Historisch Oarfgood Riessen (SHOR) heeft een nieuwe naam en een nieuwe logo. 

Voorzitter Kees Jansen volgde vorig jaar oud-huisarts Jan Slofstra op als voorzitter van de historische stichting die al verschillende uitgaven verzorgde over Rijssen, zoals onder andere de succesnummers Vensters op Rijssen 1 en 2. De nieuwe voorzitter heeft er geen gras over laten groeien en heeft de werkgroep voorgesteld de herkenbaarheid te vergroten door onder andere een eigen logo te laten ontwerpen. Jan Willem Baan tekende voor het ontwerp.

Geen winst

Onlangs is het nieuwe beleidsplan van de Rijssense Stadsschrijvers opgesteld en zijn de toekomstplannen besproken. In het streven om uitgaven over Rijssen zonder winstoogmerk uit te geven verandert niets. De Stadsschrijvers hebben wel grondig nagedacht over nieuwe projecten om ook voor nieuwe generaties de historie van Rijssen op een aangename manier toegankelijk te houden.

Podcast

Daarbij zal de zoektocht naar nieuwe media een rol spelen. Overwogen wordt om een Rijssense historische podcast te maken dat mogelijk gecombineerd zou kunnen worden met thema-avonden met het publiek. Twee nieuwe projecten worden in elk geval nu al opgepakt. Dat is een stripboek over de geschiedenis van Rijssen en een vervolg op Vensters op Rijssen 2. Het stripboek moet met name de jongeren interesseren voor het verleden. Om een aansprekend thema te nemen is de Tweede Wereldoorlog gekozen voor de eerste uitgave. Het maken van een aansprekend stripverhaal zijn hoge kosten mee gemoeid. Een eerste aanzet daartoe is al gegeven door een bijdrage uit de cultuurpot van Rijssen-Holten. “We zijn er blij met het bedrag dat de Cultuuradviesraad Rijssen-Holten (CAR) heeft vrijgemaakt”, zegt Jansen. “Samen met nog een andere kleinere bijdrage zitten we nu op een kleine 20.000 euro, maar dit bedrag moet minstens verdubbeld worden om een aantrekkelijke uitgave mogelijk te maken.”

Fondsen

Er wordt nu eerst gezocht naar een fondsenwerver en gelijktijdig wordt intern gewerkt aan de opzet van het stripboek. “De Tweede Wereldoorlog is niet zo maar uit de lucht komen vallen”, zegt Jansen. “Daarom brengen we ook de aanloop naar de oorlog eind jaren dertig in beeld. Dat loopt dan uit op meidagen van 1940 en we zijn van plan om ook de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog in Rijssen in het slot van het boek te verwerken.”

Specialisten

Volgens Jansen komt daar nog heel wat bij kijken, “want als schrijversclub hebben we deskundigheid in huis om verhalen te schrijven, maar het maken van een beeldverhaal is een heel andere tak van sport. We zijn nu in gesprek met die andere specialisten”, aldus Jansen. De uitdaging is om financiers te vinden voor een project waarvan je nog niets kunt laten zien. “Bij een gewoon boek ligt dat anders”, zegt Jansen, “maar ik heb goede hoop dat dit gaat lukken.”

Meer berichten