<p>cc</p>

cc

Kansengelijkheid en kleinschaligheid

RIJSSEN - Het onderwijsaanbod van CGS Reggesteyn is zeer breed, van gymnasium tot praktijkonderwijs. Daarmee is thuisnabij onderwijs toegankelijk voor vrijwel iedereen. Bovendien wordt in het kader van kansengelijkheid, aan elke leerling een laptop ter beschikking gesteld.

Om het brede onderwijsaanbod te kunnen faciliteren en huisvesten, is natuurlijk een ‘groot’ gebouw nodig. Tóch gaat dit hand in hand met kleinschaligheid. Neem nou het gebouw van de vestiging in Rijssen, daar heeft elke leerweg z’n eigen gang. Leerlingen hoeven dus niet de hele school door, maar bewegen zich met hun klasgenootjes alleen binnen een bepaald gedeelte van de school. Dat je pauze met z’n allen viert, zorgt juist weer voor een gezellige sfeer en maakt ook dat je leerlingen met andere interesses ontmoet. Een mooie afspiegeling van de diversiteit in de maatschappij waar ze onderdeel vanuit maken!

Zelf ervaren hoe het is om naar CSG Reggesteyn te gaan? Wellicht handig om de volgende data dan in de agenda te noteren: 18 & 23 november Ouderinformatieavond om 19.00 uur (Fysiek in kleine setting op gepaste afstand) en op 24 november vindt er een digitale ouderinformatieavond plaats. Aanmelden kan via www.reggesteyn.nl/aanmelden. Op 19 januari Open Huis van 14.30 uur – 16.30 uur (voor leerlingen en ouders) en Open Huis van 18.30 uur – 20.30 uur (voor alle belangstellenden).

Meer berichten
 
Auto zoeker