Levensmiddelenpakketten van Diaconaal Netwerk

Het Diaconaal Netwerk Rijssen-Holten verspreid dit jaar voor de 21e keer de levensmiddelenpakketten aan de mensen die het even niet zo breed hebben.

RIJSSEN-HOLTEN - In een grijs verleden zijn de kerken in Holten begonnen om net voor de kerst aan de minder bedeelden een kerstpakket te verstrekken. Sinds mensenheugenis is kerst de tijd om goed te doen aan onze naaste. Christus roept ons op om dienstbaar te zijn, dat houdt voor ons in dat we de meest kwetsbare mensen willen helpen en voor en op willen komen.

Breed overgenomen

Met de gemeentelijke herindeling in 2001 is dit initiatief breed overgenomen door de plaatselijke kerken en met de invoering van de WMO in 2007 is dit uitgemond in het huidige Diaconaal Netwerk Rijssen-Holten, waarbij de kerken oog hebben voor de plaatselijke maatschappelijke belangen en deelnemen aan diverse overlegorganen en contact onderhouden met de burgerlijke gemeente en instellingen.

Laag inkomen

Men komt in aanmerking voor een pakket als het inkomen lager is dan 110% van de daarvoor geldende normen. Zeer waarschijnlijk is hierover een brief ontvangen van de gemeente met het verzoek om hier, indien mogelijk, digitaal op te reageren. Lukt digitaal aanvragen niet dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Vraagplein of eventueel Via-Vie Welzijn. Uiteraard kunnen leden van een kerk hun eigen diaconie verzoeken om te ondersteunen bij de aanvraag.

Wanneer men geen brief heeft ontvangen, maar men wel denkt in aanmerking te komen voor een pakket, kan men zich ook aanmelden bij het Sociaal Vraagplein.

Aanmelden noodzakelijk

Let op! Wie zich niet aanmeldt, maar wel in aanmerking komt voor een pakket ontvangt er niet automatisch eentje. Dit heeft alles te maken met de AVG; De Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het Diaconaal Netwerk ontvangt uw gegevens pas nadat u zelf hebt gereageerd naar de gemeente en hen toestemming hebt gegeven om uw adres door te geven aan het Diaconaal Netwerk.

Neem contact op met Sociaal VraagPlein via email: sociaalvraagpein@rijssen-holten.nl of telefonisch: 0548-85 48 36. Contact opnemen met ViaVie Welzijn kan telefonisch via nummer: 0548-36 27 55.

Meer berichten
 
Auto zoeker