<p>Voor de training verbindend en overtuigend spreken hebben zich inmiddels zes personen aangemeld.</p>

Voor de training verbindend en overtuigend spreken hebben zich inmiddels zes personen aangemeld.

Verbindend en overtuigend spreken

In samenwerking met Henk Stoorvogel, Jannica van Barneveld en Joël Boertjens van het Sermon Movement Center faciliteert Pieter Hazelhoff uit Rijssen een sprekerstraining in Rijssen en regio, om hier mannen en vrouwen te ondersteunen in het delen van het Woord van God. 

RIJSSEN - “Wij als trainers van het Sermon Movement Center nemen je mee in methodes waardoor je kunt komen tot verbindend en overtuigend spreken. In de gemeente, voor jongeren, op school, tijdens Alpha bijeenkomsten of op andere momenten.
Naast dat je leert hoe je vanuit bijbelteksten verrassende en sterke exegese kunt doen, schrijf je tijdens de training zelf ook twee verhalen die je vervolgens houdt voor een kleine groep. We hebben inmiddels al zes deelnemers en meerdere mensen denken er nu over na. Zelf heb ik deze training al gevolgd, heel leerzaam”, meent Hazelhoff.

Opzet

De training verbindend en overtuigend spreken bestaat uit zes dagdelen. In elke sessie zetten de deelnemers een volgende stap in het avontuurlijke proces van spreekvaardigheid. Hazelhoff: “Na elke sessie ontvang je huiswerkopdrachten die je helpen de verschillende stappen in het schrijven en het houden van een preek eigen te maken.
Bij elke sessie zijn er minimaal twee trainers van het Sermon Movement Center aanwezig zodat we ook in hele kleine groepen effectief kunnen werken en er veel aandacht en tijd voor elke deelnemer is.”

Sessies

De sessies bestaan onder andere uit: introductie in de kunst van spreekvaardigheid en de dynamiek van het spreken. Methode om gestructureerd en Geestvervullend bijbelgedeelten te bestuderen en vier strategieën om bijbelgedeelten te interpreteren.
“Maar daarnaast ook compositievormen in preken, gedenkwaardige communicatie creëren, dynamisch communiceren en strategieën om los van papier te kunnen communiceren. Vervolgens komt podiumcommunicatie aan bod alsook het live spreken voor de groep.

Data

In een flyer die men kan aanvragen, is meer informatie te vinden over de training. De bijeenkomsten zijn op: 10 februari, 24 februari, 10 maart, 7 april, 12 mei en 2 juni en worden gehouden in het kantoor aan de Middeldijk 38 in Rijssen. De kosten bedragen 300 euro per persoon. Zie ook de Facebookpagina van Sermon Movement Center of sermonmovementcenter.nl

Meer berichten