Van verzorgings- naar participatiemaatschappij

Wij zijn de afgelopen jaren van een verzorgingsmaatschappij naar een participatiemaatschappij gegaan. Van een maatschappij waarin bijna alles geregeld en verzorgd was, zijn we nu, door de nodige bezuinigingen terecht gekomen in een participatiemaatschappij. 

Op zich is dat niet erg. Want een maatschappij waarin geprobeerd wordt om iedereen mee te laten doen, vind ik positief. Maar er zijn wel grenzen aan deze participatiemaatschappij. Want niet iedereen kan op iemand rekenen of zelf meedoen. Daarom moet ook gemeente Rijssen-Holten zo georganiseerd zijn dat iedereen of mee kan doen of hulp krijgt. 

Er wordt in onze gemeente veel georganiseerd door kerken, het welzijnswerk, het jongerenwerk en de diverse zorginstellingen. De komende jaren zal de focus met name moeten liggen om al deze goede initiatieven bij elkaar te brengen. Zodat het overzichtelijk wordt waar iemand terecht kan en wat er zoal aangeboden wordt. 

Als SGP vinden wij het belangrijk dat mensen geholpen worden door zorgverleners die hen begrijpen. Daarom zal ingezet worden op zorg voor iedereen, ook identiteitsgebonden zorg. Zowel voor thuiszorg, WMO, Jeugdzorg alsook voor maatschappelijke ondersteuning. Keuzevrijheid voor onze burgers is een groot goed. Dat bevordert uiteindelijk ook een positief resultaat. 

Een participatiemaatschappij is op zich niet slecht. Iedereen moet gemotiveerd worden om mee te doen. Iets te betekenen voor elkaar. En daar waar professionele hulp nodig is, dan wordt dit door onze gemeente ingezet. 

Ik heb mij daar als wethouder Sociaal Domein ook altijd voor ingezet. Als SGP willen wij deze lijn voortzetten en verder uitbouwen. Daarom, stem SGP, zodat zorg en hulp voor iedereen beschikbaar blijft.

Ben Beens

Meer berichten
 
Auto zoeker