Foto: Jan Joost

Platte column: de bibliotheek

De generatie woer ar ik deel van oet make, is op-evoed met pepier. Op schole dee’j kluurn en skriewn op pepier en learn iej leazen van pepier. Doarnoa köm ’n computer en nóg wier later fax, e-mail en aln deksel sociale media woer ik tot vandage an ’n dag zo min meugelijk an met wil doon.

Het vaalt miej ook op det de telefoon nit völle mear gebroekt wordt um te bellen, um te kuieren zeg mear, mear vuural um interessant te doon. Kiekt eens in ne willekurige wachtkamer en alleman zit te spöln met de telefoon. Alleman is zogenaamd drok-drok.

Bellen doot de leu nit mear. Kuieren ook al verdan meender. “En leazen dan Henk, least de leu nog wal?” Dee vroage steelden ik kortens an Henk van Steeks-Leaide, better bekeand as de bibliothecaris van ’n biebeltheek. “Joa de leu least nog wal mear de leu wordt zeuniger in ’t skriewn en kuieren.“ Ik deanke det Henk der verstaand van hef, want hee zit een heeln dag tusken de beuker en in de vrieje tied ook nog, want hee dut ook beuker in beenden.

Henk is officieel nit de bibliothecaris, det is mevrouw K. Pennewaard, mear det zal vermoedelijk wal mear ne vergaderdame wean. Gin meanske keant eur jums. 

Een biebeltheek is netuurlijk ook nit mear as vroger, mear det hoof ook nit. “Viej zeent non mear informatiemakelaars,” verteeln miej Henk. Det klopt, want met het stöadig dalend antal leden, vuural jeugdleden (-10 proceant!! ) mú’j wal wat aanders bedeanken. Op eure webstea steet ne hele riegel dinge woer at ze zik ook drok vuur maakt, deels duur de oawerheaid op-edreagen, den at doar op steurt. Ze doot an vuurleasdage, taalprojecten, junior dictee, ze goat op berenjach (vuur wichter netuurlijk). Ze doot ook het groot dictee, ze doot an literaire leazingen, ze helpt de leu met ’n computer. Henk: “Der komt leu binnen dee at nit weet woer at den moes van ’n computer vuur deent en votgoat met ne bestelling van ne spiekerbokse biej Wehkamp.”
Het biebeltheekjoarverslag van 2020 steun vanzelf in teken van corona. Doarduur 30 proceant meender oetleningen, mear wal völle mear e-beuker, lusterbeuke en mear bezeukers op de webstea.

Verbetterpeunten vuur ’n biebeltheek? Tuurlijk zeent der dinge te verbetteren. Der lingt een poar kraanten zoas het AD, het ND en het RD, mear ik misse het FD. Henk: “Het Financieele Dagblad is ne hele deure kraante en det kan nit oet.” Tjea, gin Financieele Dagblad in zonne ondernemmende stad as Riessen kan fealijk nit. Mear kiekt ook eens noar de verhoolding van dee poar dretterige plaanken met literatuur en noar riegeln misdaad- en liefdes- en inhooldloze streek romannetjes. Het beewt der van, mear völle kloker wor iej der in ieder geval nít van.

Doar zol nog wal wat te winnen wean. En iej kriengt der vermoedelijk ook wier mear jeugd van binnen.

Gerard Voortman

Meer berichten
 
Auto zoeker