RIJSSEN - College Rijssen-Holten
RIJSSEN - College Rijssen-Holten (Foto: Lenneke Lingmont)

‘Gemeente heeft baat bij ervaren burgemeester’

RIJSSEN-HOLTEN - Dit jaar eindigt de ambtstermijn van burgemeester Arco Hofland. Bij de aankondiging eind vorig jaar gaf Hofland aan geen nieuwe ambtstermijn te ambiëren, maar wel beschikbaar te blijven totdat er een nieuwe burgemeester voor de gemeente Rijssen-Holten wordt aangesteld. 

De procedure voor het vinden van een nieuwe burgemeester is nog niet opgestart. Commissaris van de Koning Andries Heidema stelt daarom Arco Hofland per 1 juni aan als waarnemend burgemeester van Rijssen-Holten. Deze tijdelijke benoeming sluit aan op de afloop van zijn ambtstermijn. De beëdiging van Arco Hofland als waarnemend burgemeester van de gemeente Rijssen-Holten vindt binnenkort plaats op het provinciehuis in Zwolle.

In de berichtgeving vanuit Provincie Overijssel over de aanstelling van Hofland als waarnemend burgemeester wordt aangegeven dat Arco Hofland een zeer ervaren bestuurder is. Sinds 1 juni 2010 is hij burgemeester in Rijssen-Holten. In 2016 werd hij na een positieve aanbeveling van de gemeenteraad herbenoemd voor een nieuwe termijn van zes jaar. Hofland heeft zich laten zien als een betrokken en ondernemend burgervader. Ook was hij actief voor de regio Twente en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

Met een nieuw college in aantocht en een recent geïnstalleerde nieuwe raad heeft de gemeente baat bij een ervaren burgemeester. Commissaris van de Koning Andries Heidema heeft daarom besloten om Arco Hofland aan te stellen als waarnemend burgemeester voor de tijd dat de burgemeesterspost vacant is. Het besluit om een waarnemend burgemeester te benoemen is in goed overleg tot stand gekomen met de fractievoorzitters uit de onlangs aangetreden gemeenteraad.

“Ik heb waardering voor de wijze waarop Arco Hofland de gemeente Rijssen-Holten de afgelopen twaalf jaar heeft gediend”, aldus Heidema. “De ambtsuitoefening is ook tijdens de zoektocht naar een opvolger bij hem in goede handen.”

De Commissaris van de Koning verwacht na de zomervakantie met de gemeenteraad van start te gaan met de procedure voor een nieuwe burgemeester.

Meer berichten
 
Auto zoeker