De nieuwe coalitie, v.l.n.r. Bart Jan van den Berg (VVD), Frederike Hulshof (CU), André Scheppink (SGP), Ewart Bosma (SGP), Henk Nijkamp (CDA) en Jan Berkhoff (CU).
De nieuwe coalitie, v.l.n.r. Bart Jan van den Berg (VVD), Frederike Hulshof (CU), André Scheppink (SGP), Ewart Bosma (SGP), Henk Nijkamp (CDA) en Jan Berkhoff (CU). (Foto: Jan Joost )

Nieuwe coalitie wil verder ontschotten

RIJSSEN - “Met daadkracht, in vertrouwen.” Dat is het motto van de nieuwe coalitie van SGP, CU, CDA en VVD. Afgelopen week werd het coalitieakkoord gepresenteerd door de partijen die deelnemen aan het nieuwe College van B en W. 

Volgens onderhandelaar André Scheppink (SGP) moet zo’n slogan geen loze spreuk worden. “We gaan er verder aan werken om het vertrouwen van de burger in de overheid te verbeteren. Dat is hard nodig, want met 5,6 procent minder opkomst bij de laatste verkiezingen moet er wel wat gebeuren.” Scheppink stelde dan ook dat de nieuwe coalitiepartners een aparte paragraaf in het coalitieakkoord was gespendeerd aan het verbeteren van het vertrouwen van de burger in de overheid.

Fouten

“We willen van de gemeente een open houding. Daarin is ruimte voor het maken van fouten, want overal worden fouten gemaakt. Maar trek daar lering uit en gebruik ze om je beleid te versterken en te verbeteren. Streef naar een zo breed mogelijk draagvlak en kom je afspraken na.” Het nieuwe coalitieakkoord is een zaak van de volksvertegenwoordigers. “We hebben dit nieuwe akkoord opgesteld expres zonder wethouders of wethouderskandidaten”, benadrukken de onderhandelaars. “En omdat we ervan overtuigd zijn dat we het met elkaar moeten doen, hebben ook gekeken naar de programma’s van de oppositiepartijen. In het nieuwe akkoord zijn ook zaken opgenomen die zij belangrijk vinden.”

Ontschotten

Een overheid dicht bij de burger is het ideaal van de nieuwe coalitie. “Mensen moeten bijvoorbeeld gewoon binnen kunnen lopen in het gemeentehuis om wat gedaan te krijgen. Als mensen elkaar helpen met boodschappen kopen, dan moet dat niet in mindering worden gebracht op een uitkering, om maar eens wat te noemen. Gaat ergens in een straat een riool eruit, dan overleggen we eerst met de buurt of er nog meer verbeteringen nodig zijn die dan in één keer kunnen worden meegenomen. Burgers betrekken bij het beleid. Wij willen af van de schotten tussen de gemeentelijke afdelingen. Ook daar is nog een flinke winst te behalen”, aldus Scheppink.

Slikken

Zowel CU als SGP geven toe dat de zondagswinkelopenstelling wel even slikken was. “We vonden het belangrijk genoeg om over te onderhandelen, maar het is anders gelopen”, aldus Frederike Hulshof (CU) en Ewart Bosma (SGP). “De winkels in Rijssen blijven op zondag dicht, want dat past bij de kern. Dat staat in het nieuwe akkoord.” Volgens onderhandelaar Henk Nijkamp (CDA) is in de gesprekken goed en open met elkaar gesproken. Ook over deze gevoelige zaken.” Ook met nieuwe coalitiepartner VVD zijn de onderhandelingen meteen in een uitstekende sfeer verlopen.

Meer berichten
 
Auto zoeker