V.l.n.r.: Bert Tijhof, Ard Schuitert, Nico Schippers, Herman Beldman, Petra van de Aast, Gerrit Beunk en Rick Brink.
V.l.n.r.: Bert Tijhof, Ard Schuitert, Nico Schippers, Herman Beldman, Petra van de Aast, Gerrit Beunk en Rick Brink. (Foto: jan Joost)

Actiedag Oog voor elkaar trekt veel publiek

RIJSSEN - Mensen met een beperking in dienst nemen kan alleen een succes worden als de werkgever daar ook iets voor voelt. “Doe het vanuit je hart!” Een verplichting om dat te doen, leidt alleen maar tot teleurstellingen voor alle betrokkenen. Dat was een van de conclusies van het panel dat onlangs discussieerde in het Koetshuis van kasteel de Oosterhof over het thema “Komt ‘r in, kö’j metdoon”. 

Oud-minister gehandicaptenzaken Rick Brink uit Hardenberg was voorzitter en discussieleider. In zijn openingsspeech vertelde hij, uit eigen ervaring, welke hindernissen mensen met een beperking moeten overwinnen om een zinvolle plaats in de maatschappij te kunnen innemen.

Weerbaar

“Laat vooral zien wat je wél kunt. Vrijwilligerswerk biedt vaak goede startmogelijkheden. Stel je weerbaar op, want met een beperking moet je jezelf driedubbel bewijzen ten opzichte van mensen zonder beperking.” 

Overigens, stelde Brink de intrigerende vraag wie er in de maatschappij eigenlijk geen beperking heeft. “Hebben wij die niet allemaal? Maar de samenleving bepaalt in welke mate je gehandicapt bent.” Volgens Brink is het van groot belang dat begrip aanleren al begint bij kinderen. “Kinderen merken dat er ook mensen zijn die er anders uitzien en die kunnen ook meedoen. Daarom spelen speeltuinen, scholen en sportverenigingen ook zo’n belangrijke rol bij de integratie van mensen met een beperking in de maatschappij.”

Heel speciaal

Brink vond dat mensen met een beperking te veel worden gezien als mensen met een zorgvraag. “Ons land is wel heel speciaal voor hen ingericht: speciaal onderwijs, speciale busjes en speciale werkkringen. Maar mijn credo is: regulier waar het kan, anders wanneer het moet. Want er is echt heel veel bereidwilligheid om mensen met een beperking in dienst te nemen.”

In de paneldiscussie lieten de ondernemers Ard Schuitert en Nico Schippers weten dat het in dienst nemen van mensen met een beperking veel voldoening opleverde. Maar ondernemers moeten er zelf wél wat voor voelen, want het gaat niet altijd van leien dakje. Je hebt een sociaal hart nodig. “Subsidie vangen als motivatie houdt niet lang stand. En als het niet lukt, moet je dat ook gewoon eerlijk zeggen, dan kun je beter op zoek gaan naar een job die wél bij iemand past.” 

Het welslagen hangt sterk af van juiste begeleiding van buitenaf, maar ook binnen de onderneming, zo benadrukten de jobcoaches Herman Beldman en Petra van de Aast. “Zorg ook als gemeente dat er een loket is waar ondernemers terecht kunnen met vragen.” Docentenopleider Gerrit Beunk stelde dat onderwijs en arbeidsveld beter met elkaar moeten samenwerken om mensen met een beperking de juiste plek te geven. Wethouder Bert Tijhof zei goed geluisterd te hebben naar de discussie.

Meer berichten
 
Auto zoeker