De voortuinen van de flexwoningen aan de Industriestraat in Holten zijn inmiddels voorzien van planten. Alles wordt klaargemaakt, zodat de eerste huurders er binnenkort kunnen gaan wonen.
De voortuinen van de flexwoningen aan de Industriestraat in Holten zijn inmiddels voorzien van planten. Alles wordt klaargemaakt, zodat de eerste huurders er binnenkort kunnen gaan wonen. Foto: Peter Bulthuis

Meer flexwoningen voor Holtenaren

Gemeentenieuws

HOLTEN - Er is veel belangstelling voor de flexwoningen aan de Industriestraat in Holten. “Via woninghuren.nl zijn de woningen inmiddels aangeboden en daarop kwamen veel reacties”, benadrukt wethouder Erik Wessels tijdens de commissievergadering van donderdag 15 februari. Ook geeft hij aan dat de Goede Woning een groter aantal beschikbaar stelt aan Holtenaren. “Om zo tegemoet te komen aan de gevoelens die in de Holtense samenleving leven.”

Philip Ruys (VVD) vraagt zich af of de gemeente er wel goed aan heeft gedaan het advies van de bezwarencommissie naast zich neer te leggen. Omwonenden hebben bezwaar aangetekend en de commissie heeft ze gelijk gegeven. “De juiste procedures zijn niet gevolgd”, zegt Ruys. “In het gemeentehuis was men het daar kennelijk niet mee eens.” Want het advies werd aan de kant geschoven. “Er is besloten een advocatenkantoor ernaar te laten kijken. Uit eigen ervaring weet ik dat dit een dure grap is. Daarnaast weet ik dat wanneer je acht juristen een vraag stelt, je acht verschillende antwoorden krijgt.” Advocaten gaven aan dat de omgevingsvergunning gewoon in stand kan worden gehouden. En er geen problemen zijn om de woningen klaar te maken en daarna te verhuren. Ruys: “Er is nu een groot risico dat de bezwarencommissie achteraf bij de rechter toch gelijk krijgt en alles toch opnieuw moet.”

Wessels denkt een goede afweging te hebben gemaakt. “We hebben onze eigen advocaat gesproken. En op aanbeveling van de Provincie met een landelijk advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in flexwoningen.” Volgens hem zijn hun adviezen meegenomen in het uiteindelijke besluit. “Over een besluit van de bezwarencommissie is goed nagedacht. Daar wil je recht aan doen. Maar aan de andere kant is er ook juridische expertise en jurisprudentie die misschien hierin niet zijn meegenomen. Ook die wil je graag meewegen.” Daarom heeft het college van B en W advies gevraagd bij de advocaten. Hij benadrukt alle vertrouwen te hebben in de onafhankelijke bezwarencommissie. “Maar het kan zijn dat je als college door extra adviezen toch een andere afweging maakt.”

Henk Nijkamp (CDA) wil graag weten wie er nu eigenlijk in die flexwoningen komen te wonen. “We hebben in de raad veelvuldig aandacht gevraagd om jonge starters uit de gemeente aan een woning te helpen”, geeft hij aan. “Ook gezien het grote tekort. En daar zijn deze flexwoningen uiterst geschikt voor.”

“Drie woningen zijn bedoeld voor jongeren tot 23 jaar, vier voor jongeren onder de 28 en zeven voor regulier woningzoekenden”, geeft de wethouder aan. “De overige zeven zijn gereserveerd voor wie met spoed op zoek is naar een woning.” Om jongeren te stimuleren vanuit daar verder te zoeken, worden de huizen verhuurd voor maximaal vijf jaar. “Als ze weer leegkomen, worden ze opnieuw aangeboden aan jongeren.”

De bedoeling was eerst om vier woningen voor Holtenaren te reserveren. Dit zijn er nu tien geworden.

“Het doel was om snel woningen te realiseren voor jongeren in de gemeenschap.” Wat de wethouder betreft, heeft dat proces te lang geduurd. “Ik had het liever sneller gehad.”

Jannette Haverslag (GB) vindt de communicatie en samenwerking met omwonenden ver onder de maat bij dit project. Ook vindt ze het belangrijk dat de woningen passen in de omgeving. “Wat heeft het besluit voor gevolg als u binnen nu en vijf jaar ook flexwoningen in Rijssen of elders in Holten gaat bouwen? Gaat u de communicatie/ participatie dan anders aanpakken?”, vraagt ze zich af. “Krijgt de stadsbouwmeester een rol om te kijken welk soort flexwoningen passend zijn in een wijk?”

Wessels geeft aan dat deze inderdaad meekijkt. “Van geef ons advies, ook al is dat niet verplicht vanwege het tijdelijke karakter. We willen wel zorgen voor een goede (groene) inpassing”, geeft hij aan. Vanwege het weer was de corporatie nog niet begonnen met het groenplan. Inmiddels is het weer wat beter en zijn de voortuinen voorzien van planten. Verder begint het gazon groen te kleuren. “Ook al is het tijdelijk, hiermee zorg je er wel voor dat het goed past in de omgeving.”

Verder wil Haverslag weten of er wel wordt gekeken naar de vorm van de flexwoningen. Of deze wel passend zijn. De wethouder: “Voor tijdelijke vergunningen toets je aan de geldende spelregels. En dan kun je wel het gesprek aangaan met de initiatiefnemers, maar gaan we daar uiteindelijk niet over.”

Afbeelding
Lentefair voor jong en oud 41 minuten geleden
Er zijn op zondag 28 april allerlei oude motoren te bewonderen bij de Enterse Motor Club.
Jaarlijkse veteranen- en klassieker motoren rit 14 uur geleden
Frank Averesch had met drie assists en één doelpunt een belangrijk aandeel in de overwinning.
S.v. Rijssen triomfeert met overtuiging in doelpuntrijke strijd 16 uur geleden
Op 22 mei neemt Noah het op tegen de voorleeskampioenen uit de 11 overige provincies.
De voorleeskampioen van Overijssel is Noah Ndikuriyo! 20 uur geleden
Afbeelding
Hosanna zet jubilaris Jenny in het zonnetje 22 uur geleden
Arco Hofland en Jurgen van Houdt onthulden het nieuwe beeld op plein Tusveld. Arco hoopt met het beeld mensen te raken en een signaal af te geven.
Nieuw beeld in Rijssen benadrukt: 'Het is 5 voor 12!' VIDEO 12 apr, 18:21
Mariniers met tamboers voorop lopen over het toepad de kazerne binnen.
Werkgroep Mariniers toont 'Tamboers en Pijpers' in Oudheidkamer Hoolt'n 11 apr, 14:00
Afbeelding
Kuier'n door het Hart van Holten 11 apr, 12:07