<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195025&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanrijssen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=745,746" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Foto: Gerrit Dannenberg

Stadsgracht Rijssen uit 13e eeuw gevonden

RIJSSEN – Bij graafwerkzaamheden aan de Hagen is de Rijssense stadsgracht uit de dertiende eeuw aangetroffen.

Archeologen van Laagland Archeologie hebben onderzoek verricht en de bodem onder het gesloopte pand van Jansen (de Beeltbakker) in kaart gebracht. Volgens Archeoloog Thomas Spitzers (gehurkt op de foto) van Laagland Archeologie is in de bodemstructuur duidelijk te zien dat het om de Rijssense stadsgracht gaat. "De gracht stamt uit de dertiende eeuw, want er is bijvoorbeeld een kogelpotscherf aangetroffen en die dateren uit die tijd."

Diep
Bij de graafwerkzaamheden is ook nog een waterpunt aan het licht gekomen en overblijfselen van aardewerk, maar die zijn van een veel latere datum. "De gracht is waarschijnlijk rond 1250 gegraven en was 2,5 meter diep, gerekend vanaf het toenmalige maaiveld. Het is een droge gracht geweest. Aan de verkleuring in de bodem is goed te zien dat er eerst door verstuiving van zand en bladresten een pakket van zo'n halve meter in gekomen is, maar dat de gracht later helemaal dichtgemaakt is."

Stadsrechten
De aanleg van de stadsgracht past bij het feit dat Rijssen stadsrechten kreeg in 1243, dit jaar 775 jaar geleden. "Een van de stadsrechten was het mogen aanleggen van een verdedigingswerk," zegt Spitzers. "Rijssen heeft wallen aangelegd met een gracht. Als stad had je het recht om je te verdedigen. Bovendien wilde men zich duidelijk profileren en echt laten zien dat je een stad was en geen dorp. De militaire betekenis ervan is in heel veel gevallen tamelijk ondergeschikt geweest. Dat geldt overigens ook voor steden die een stadsmuur bouwden. Het waren vaak meer statussymbolen dan echte verdedigingswerken," aldus Spitzers.

De bodemvondst is van belang. "Er is weer een zichtbaar bewijs bij gekomen waar de stadsgracht gelopen heeft,' zegt Spitzers. "Ook kunnen we nu duidelijker uitspraken doen over de datering." Na de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werden de stadsrechten van minder belang. Bij stadsuitbreidingen werden dan de grachten gedempt en kon er op de grond gebouwd worden, wat dus in Rijssen ook gebeurd is.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195025&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanrijssen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=745,746" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375520&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanrijssen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=745,746" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195035&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanrijssen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=745,746" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanrijssen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=745,746" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195036&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanrijssen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=745,746" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375519&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanrijssen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=745,746" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12302625&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanrijssen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=745,746" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12949560&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanrijssen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=745,746" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195026&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanrijssen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=745,746" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>