Medewerkers Soweco behouden werkplek

TWENTE - De gemeenteraden van Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Twenterand, Tubbergen en Wierden hebben ingestemd met het voorstel om de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening toekomstbestendig te gaan organiseren. De gemeenten worden weer direct verantwoordelijk voor zorg en begeleiding van de meest kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt.

De Gemeenschappelijke Regeling Soweco, de juridische vorm waarin de zes gemeenten nu samenwerken, wordt afgebouwd. Maar het huidige bedrijf Soweco stopt niet eerder, dan dat de nieuwe uitvoeringsorganisaties en de overdracht naar de gemeenten startklaar zijn. De gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn gaan de zorg voor de meest kwetsbare groep mensen op de arbeidsmarkt zelf organiseren. In Rijssen wordt dat opgepakt door de Sterkerij. En in Hellendoorn wordt de bestaande vestiging van Multipack voortgezet. De gemeenten Almelo, Twenterand, Tubbergen en Wierden zijn van plan samen een nieuwe stichting op te zetten, die de zorg voor de kwetsbare medewerkers gaat uitvoeren en organiseren. Deze organisatie blijft de komende jaren werken op de huidige locatie van Soweco in Almelo. De gemeenteraad van Twenterand wil onderzocht hebben of zo’n stichting ook zonder samenwerking met andere gemeenten mogelijk is.

Rust en duidelijkheid
In de dagelijkse praktijk heeft de aanpassing van de besturingsvorm voor de kwetsbare medewerkers van Soweco vrijwel geen gevolgen. “Dankzij de richtinggevende keuzes van de gemeenteraden komt er na jarenlange politieke dialoog duidelijkheid en rust voor de mensen, die bij Soweco werken. Zorg en aandacht voor deze groep staat wat ons betreft centraal”, zegt het Dagelijks Bestuur van Soweco. “We doen ons uiterste best om deze verandering voor hen zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. De huidige werksituatie (detachering en/of beschutte werkplek) blijft zoveel als mogelijk bestaan. Inclusief de samenstelling van de teams, de begeleiding en de werkplek. Verder beloven wij de zekerheid van een baan, arbeidsvoorwaarden, goede begeleiding en zorg. De groenmedewerkers worden opgenomen in de buitendiensten van de gemeenten, waar ze altijd al voor werkten. Met de groep van 80 stafmedewerkers gaan we graag in gesprek hoe we hun kennis en ervaring kunnen behouden voor de gemeenten. Daarom krijgen deze medewerkers de mogelijkheid om in dienst te komen bij één van de gemeenten. Door de evenredige inzet worden zo gedwongen ontslagen voorkomen.”

Samen bouwen
Medewerkers van Soweco en van de vier gemeenten, die blijven samenwerken, zijn inmiddels begonnen aan de gezamenlijke opbouw van de nieuwe uitvoeringsstichting. Pas als de nieuwe stichting startklaar is, stopt het huidige bedrijf Soweco.

Sturing en keuzevrijheid
De nieuwe situatie geeft alle zes gemeenten meer keuzevrijheid en maakt het voor alle colleges en gemeenteraden mogelijk om met eigen beleid en met directe sturing op eigen budget zelf besluiten te nemen. Samen met het lokale bedrijfsleven wordt gewerkt aan versterking van de inclusieve arbeidsmarkt, waarin zoveel mogelijk mensen meedoen.

Meer berichten