<p>Marja Voortman (links) overhandigt een exemplaar aan <br>secretaris Jennet van der Harst van het museumbestuur.</p>

Marja Voortman (links) overhandigt een exemplaar aan
secretaris Jennet van der Harst van het museumbestuur.

(Foto: Jan Joost)

Marja Voortman presenteert Indië-boek over vader Gerrit-Jan

RIJSSEN - Het boek “Rijssen naar Indië” van Marja Voortman is woensdag tegenover een klein gezelschap gepresenteerd in ‘n Koffiehook van het Rijssens Museum.

Het eerste exemplaar van boek werd aangeboden aan tantje Dientje en het tweede exemplaar werd overhandigd aan secretaris Jennet van der Harst (rechts op de foto) van het bestuur van de Rijssense Musea. Het boek is smaakvol opgemaakt en telt maar liefst 700 bladzijden. Het boek is in beperkte oplage gedrukt en in overleg met de rest van de familie is ervoor gekozen het boek alleen op het Rijssens Museum te koop aan te bieden. Het boek kost 30 euro.

Brieven
Marja Voortman uit Zoetermeer maakte het boek naar aanleiding van de brieven die haar vader, Gerrit-Jan Voortman uit Rijssen, schreef toen hij na de Tweede Wereldoorlog als dienstplichtig soldaat verbleef in Nederlands-Indië. Gerrit-Jan Voortman werd na zijn terugkeer in Nederland predikant in de Nederlandse hervormde kerk. De brieven die hij uit het toenmalige overzeese rijksdeel schreef bleven jarenlang netjes geordend in een map in de kast liggen.

Rijssense Indiëgangers
Na het overlijden van Gerrit-Jan Voortman vond dochter Marja de map terug. Al lezend ontdekte zij heel veel informatie over wat haar vader maar ook andere Rijssense Indiëgangers in de toenmalige kolonie gedacht en gedaan hadden. “In de brieven kwam ik veel namen tegen, waaronder ook twee neven van mijn vader: Gerhard Wolters en Dinant van den Noort.” Marja heeft de nabestaanden benaderd en ook de informatie die daar boven water kwam opgenomen in het boek.

Overtypen
Marja heeft de brieven allemaal overgetypt. Bij vraagtekens of onduidelijkheden deed ze een beroep op haar familie. Ook zijn veel foto’s toegevoegd uit de familiealbums die nog niet in openbare beeldbanken zijn opgenomen.

Nederlands-Indië
Een veelgehoorde klacht is dat de ervaringen van de Nederlandse soldaten in Nederlands-Indië veelal buiten de schijnwerper vallen. “En als ze in de schijnwerper geraken, wil er nog wel eens vals licht vallen op deze militairen die na de Tweede Wereldoorlog in Indië deel moesten nemen aan de zogenaamde politionele acties om de orde te herstellen na de capitulatie van Japan,” zei Gerrit Dannenberg van het Rijssens Museum in zijn welkomstwoord.

Expositie Olthof
Om die reden is in de hal van havezate de Oosterhof een mini-expositie ingericht over Nederlands-Indië. De verzamelaars Henk Olthof en zijn kleinzoon Thijs hebben een mooie selectie gemaakt van kleine voorwerpen die met Nederlands-Indië te maken hebben. Er zijn herinneringsvoorwerpen te zien die gemeentebesturen verstrekten aan de plaatsgenoten die in Indië dienden. Er zijn opmerkelijke voorwerpen uitgestald die de soldaten meekregen op hun reis en verblijf in den vreemde. Maar ook een originele Japanse officierssabel en typisch Indonesisch zilverwerk.

Stripboek
Via het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek is het stripboek De Terugkeer beschikbaar gesteld. Hierin gaat een Oud-Indiëganger terug naar Indonesië en worden allerlei herinneringen opgehaald. Ook wordt een overzichtelijk beeld gegeven van de politieke ontwikkelingen die er uiteindelijk toe geleid hebben dat Nederlands-Indië onder internationale druk los van Nederland kwam te staan en onafhankelijk werd.

Verhaal van Indië
Daarnaast is een overzichtelijk boek, Het verhaal van Indië, beschikbaar dat met veel foto’s uitlegt hoe het allemaal gekomen is en wat de gevolgen er van zijn voor het naoorlogse Nederland.

Roelf Wolterink
Ook het grote overzichtswerk van oud-Indiëganger Roelf Wolterink, waarin alle Rijssense Indiëgangers staan met foto, naam en toenaam, is in het museum nog altijd verkrijgbaar.

Meer berichten
 
Auto zoeker