Foto: gemeente Rijssen-Holten

Rijssen-Holten op vinkentouw speciaal voortgezet onderwijs

RIJSSEN - Als het aan de gemeente ligt, worden ook pogingen gedaan om het voortgezet speciaal onderwijs binnen te halen.

CU-fractievoorzitter Jan Berkhoff bracht de kwestie onlangs ter sprake in de raadsvergadering. “Ons bereiken signalen dat het voortgezet speciaal onderwijs in Hellendoorn uit zijn voegen barst. Wat ons betreft is het een mooie gelegenheid om het aanbod van voortgezet onderwijs in Rijssen uit te breiden. Het zou een goede aanvulling zijn.”

Dicht bij huis
Onderwijswethouder Bert Tijhof (CU) heeft er wel oren naar. “We vinden het belangrijk dat kinderen zo dicht mogelijk hij huis onderwijs kunnen genieten. Het is inderdaad bekend hoe het er in Hellendoorn voorstaat. Binnen het samenwerkingsverband is sprake van ruimtegebrek, dus als wij daar iets in kunnen betekenen, moeten we die kans niet laten liggen,” aldus de wethouder. Volgens de wethouder is er ook geen sprake van concurrentie en “thuisnabij onderwijs is juist voor deze groep heel erg belangrijk, dus we bekijken wat mogelijk is.” Eerder werd vanuit de gemeenteraad niet direct laaiend enthousiast gereageerd op de zich aandienende kansen. CDA-fractievoorzitter Dieger ten Berge was in het verleden niet direct te porren voor actie op dit gebied, “maar een goed gesprek met de buren is nooit verkeerd en als daar uit blijkt dat er mogelijkheden zijn, bekijken we wat de volgende stappen zijn.”

Verbreding
Het onderwijsaanbod in Rijssen is de afgelopen jaren flink verbreed. Een en ander heeft vooral te maken met de positieve houding van de gemeente. Onderwijsinstellingen worden niet snel met lege handen weggestuurd.

Meer berichten
 
Auto zoeker