Foto: Lenneke Lingmont

Ondanks alles is er veel bereikt

Hij kondigde al eerder aan volgend jaar een punt te zetten achter het burgemeesterschap van Rijssen-Holten. Na 12 jaar wil hij plaatsmaken voor een nieuwe kracht. Zelf heeft hij nog energie genoeg voor iets anders. Dat mag zelfs een fulltime klus zijn, maar hij ziet dat tegen die tijd wel. We praten nu eerst over het bijna afgelopen jaar 2021.
“Met stip staat helaas weer het coronavirus genoteerd. Voor de mensen die het kregen en er heftige gevolgen van ondervonden is het natuurlijk het ergste. De ellende die de maatregelen veroorzaken bij de horeca, de evenementenbranche en de kledingzaken die deze winter opnieuw met hun wintercollectie blijven zitten. Maar ook de eenzaamheid van bezoekbeperkingen, de overlijdensgevallen… Het doet wat met je als burgemeester als je de besmettingen in je gemeente ziet toenemen en je lange tijd bovenaan staat in de lijst met nieuwe gevallen. Dat gaat niet uit je gedachten.”

Kernteamoverleg 

Corona slokte een behoorlijk deel van zijn tijd op. “Wekelijks kernteamoverleg met directieleden en medewerkers die gaan over de veiligheid en de vergunningen. Je moet weten wat er op je afkomt en wat de gevolgen zijn voor geplande evenementen. Hoe gaan we mensen aanspreken? Dan komen er versoepelingen en dan vloeit de hoop op een definitief einde aan corona weer weg. Ik maak ook deel uit van de Veiligheidsregio Twente. Hier ben ik ook een van de plaatsvervangende voorzitters. We vergaderen eens per vier weken, ook dat vraagt nog altijd extra tijd.”

VNG

Hofland is ook bestuurslid van het landelijk bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). “Ook daar gaat het over corona. De horeca kreeg op zeer korte termijn te maken met een verplichte sluiting en velen zaten met grote koelkastvoorraden die al ingeslagen waren voor de feestdagen. We hebben een signaal afgegeven om dat in de gaten te houden en als er een helpende hand geboden wordt om het dan niet te ingewikkeld te maken die te gebruiken.”

Jongeren 

Maar er zijn gelukkig ook lichtpunten te noemen van 2021. “Ook wij worstelen met de energietransitie. We kunnen niet verder zoals we altijd deden. In het college is de voorbereidende zoektocht naar locaties voor windmolens besproken, maar besloten is om geen overhaaste dingen te doen en samen met de bevolking te zoeken naar oplossingen. We schakelen alle deskundigheid in die er in onze gemeente is. Ik verwacht daar veel van en ik hoop ook dat jongeren daar bij aansluiten. Die hebben een frisse kijk op de zaken. Ik wil ze dan ook oproepen om mee te doen. Help ons om voor jullie de juiste keuzes te maken.”

MKB-vriendelijk 

Nog andere hoogtepunten uit 2021. “Roelf Wolterink was op 4 mei aanwezig op de Dam. Dan de voorbereidingen van de Special Olympics waaraan we hier meedoen en waaraan veel sponsoren uit het Rijssens-Holtense bedrijfsleven hun steun geven. We zijn weer de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland geworden en dat moet je dan toch steeds weer waarmaken. Ons gemeentelijk apparaat doet zijn best om de goede contacten met het bedrijfsleven ook goed te houden. Ondernemers kunnen terecht bij één loket. Dat betekent niet dat we iedereen altijd zijn zin kunnen geven, maar doen wel ons uiterste best om snel te reageren richting de Holtense Industriegroep (HIG), Kring Werkgevers Rijssen (KWR), Businessclub Bij de Tijd, de Habi en de Holtense Handelsvereniging.”

Signaal

De gemeente Rijssen-Holten geeft ook buiten de gemeentegrenzen een goed signaal af. “Waar ik zelf best trots op ben is dat we landelijk gezien op plek vijf staan van gemeenten waar ondernemers zich graag willen vestigen. Als bedrijven hier graag naartoe willen komen, dan zegt dat wel iets. Ik zeg er dan direct bij dat het lastig genoeg is om ruimte te houden voor onze eigen ondernemers. We willen ze heel graag de gelegenheid bieden hier te blijven. Dat lukt niet altijd en ik geef direct toe dat bij ons de vlag niet uitgaat als bedrijven naar buurgemeenten vertrekken. Vaak zijn er dan al veel gesprekken gevoerd, maar kunnen we hen gewoon niet de ruimte bieden die ze vragen. Daarom zetten we ook alles in het werk om de nodige ruimte voor bedrijven te blijven houden.”

Eindeloos

“Maar je kunt niet eindeloos doorgaan met het maken van nieuwe bedrijventerreinen. Dat moeten we ook eerlijk tegen elkaar zeggen. De industrie en bedrijven zullen ook gaan veranderen in de toekomst. Hoe, dat weten we nu nog niet precies. Maar we hebben al een begin gemaakt met het verruimen van de bebouwingsmogelijkheden in de gemeente. Gebouwen mogen tot 15 meter hoogte worden opgetrokken en daar zou volgens mij meer gebruik van gemaakt kunnen worden. Intussen hebben we ook de discussie gestart over het uitbreiding van industrieterrein in het Ligtenbergerveld. We zoeken daar ook naar een goede balans tussen natuur en omgeving.”

Raadsverkiezingen

Volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen. “Dat blijft toch altijd weer een feest van de lokale democratie. Heel belangrijk dat iedereen gaat stemmen. Over het algemeen worden de lijntjes tussen de bevolking en de plaatselijke overheid steeds korter, onder andere door de sociale media, waarvan we als gemeente ook gebruik maken. Snel reageren kan tegenwoordig en dat heeft veel voordelen, maar ook een negatieve kant. Er is veel fakenieuws of nieuws dat gewoon niet correct is. En als mensen over de schreef gaan, doen we aangifte. Op die manier proberen we dat speelveld goed bruikbaar te houden.”

Woningbouw

Ondanks veel extra zorgen, gingen andere zaken gewoon door. “Denk aan Kampus, de bedrijfsschool voor beroepsopleidingen aan de Morsweg. We doen er ook alles aan om meer woningen te bouwen en de druk op de woningmarkt enigszins te verlichten. Daar komt beweging in. Volgend jaar na de bouwvak kan gestart worden met ruim 100 woningen in Rijssen en in Holten op het Enkco-terrein. Het nieuwe zwembad in Rijssen vordert gestaag én TouwTrekVereniging Okia is erin geslaagd het wereldkampioenschap volgend jaar naar Holten te halen.”

Reacties 

En het waren niet alleen zaken van wereldformaat die in 2021 zijn opgepakt. “Onvoorstelbaar hoeveel mooie reacties we kregen op het inzaaien van bermen en akkerranden met bloemen en kruiden. Het was er ook een ideale zomer voor, alles groeide en bloeide volop. Goed voor de biodiversiteit. Heel veel mensen lieten ons weten dat ze enorm genoten van alle kleuren en variaties. We zijn dan ook vast van plan daarmee door te gaan.”

Nu de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie opnieuw niet door kan gaan, maakt hij graag gebruik van de gelegenheid om iedereen een goede jaarwisseling toe te wensen en vooral een goed en gezond 2022.

Meer berichten
 
Auto zoeker