Foto: Shutterstock

De eerste negen Stolpersteine in Rijssen worden gelegd

RIJSSEN – De eerste negen Stolpersteine in Rijssen worden gelegd in de Elsenerstraat. In deze straat, waar ook de Joodse synagoge stond, legt de Duitse kunstenaar Gunter Demnig op maandag 23 maart 2020 om 09.00 uur de steentjes in het trottoir voor het pand Elsenerstraat 72.

Tijdens een door de stichting Stolpersteine-Rijssen georganiseerde bijeenkomst afgelopen week werd hierover meer informatie verstrekt. Voor deze bijeenkomst waren buurtbewoners, leerkrachten, afgevaardigden van het college van B&W en beleidsmakers van de gemeente aanwezig, evenals bestuursleden van de Slotman van der Mijl stichting. Bestuurslid Ben Wolterink heette namens de stichting Stolpersteine-Rijssen de aanwezigen welkom en legde het doel van de stichting uit. Joop Voortman bracht, aan de hand van een plattegrond van Rijssen daterend van rond de oorlog, op indrukwekkende wijze de woonadressen van de Joodse families in beeld. Vervolgens werd in het kort het verhaal verteld van de families De Lange en Spanjar, waarvoor de eerste Stolpersteine gelegd worden.
Lex Rutgers van het Etty Hillesum Centrum in Deventer gaf een toelichting op Joodse feestdagen en gebruiken en cultuurcoach Kristina Odenhamn van de gemeente Rijssen-Holten gaf diverse educatieve mogelijkheden aan om de verhalen over de Joodse gemeenschap in Rijssen door te geven aan jeugd en jongeren.

De negen herdenkingssteentjes worden gelegd voor de omgebrachte bewoners van Elsenerstraat 72 in Rijssen.

Levie Spanjar: Geboren 29 maart 1858 in Rijssen, vermoord op 14 mei 1943 in Sobibor (85 jaar)
Heiltje Spanjar-Cohen: Geboren op 6 februari 1871 in Almelo, vermoord op 14 mei 1943 in Sobibor (72 jaar)

Joshua Spanjar: Geboren op 18 december 1905 in Rijssen, vermoord 28 februari 1943 in Auschwitz (37 jaar)
Aaltje Spanjar-Pels: Geboren op 20 november 1910 in Arnhem, vermoord op 26 januari 1943 in Auschwitz (32 jaar)

Lea de Lange-Spanjar: Geboren op 27 april 1911 in Rijssen, vermoord 11 juni 1943 in Sobibor (32 jaar)
Eva de Lange: Geboren 24 december 1935 in Rijssen, vermoord 11 juni 1943 in Sobibor (7 jaar)
Levie de Lange: Geboren 26 oktober 1938 in Rijssen, vermoord 11 juni 1943 in Sobibor (4 jaar)
Heiltje de Lange: Geboren 23 november 1940 in Rijssen, vermoord 11 juni 1943 in Sobibor (2 jaar)
Aron de Lange: Geboren 17 november 1942 in Rijssen, vermoord 11 juni 1943 in Sobibor (6 maanden)

Meer berichten