Martin ter Denge
Martin ter Denge (Foto: Martin ter Denge)

Vuurnemmens

Mear sporten. Dee'k al. Gezonder etten. Ook. Minder nöalen. Dat… wördt lastig. Et is wier de tied dat leu mekander vuurkauwt wat der anders mut. Of dat ze heel stoer vertelt dat ze et juust nit doot. Mooie kuddedeers, dat zi'w. Wiej weet vuur een ander heel good wat good vuur ze is.

In minne beleaving stekt de grötste roadskreeuwers zelf ginnen vinger oet. Ja, op et tastatuur van 'n sleptop. Nog al zo'n good vuurnemmen van mie: minder online onderskriften leazen. Wördt minne wearld een heel stuk plezeriger van. Ik vroage mie altied of wat de toetsenterroristen meant oet te halen, met öare skreeuwerige, slecht onderbouwde kommentaren böardevol spelfouten. Mer good, et internet is ne vrieje stea, woer as iederene kan zeggen wat he wil. Et jammere is dat heel völle leu dat ook nog doot, ook nog.

Natuurlik is der ook nen hoop good woark online te vinden. Nen moat van mie vund der de leevde. En a'j onderzeuk wilt doon kö'j non vanachter oew skoarm oaveral bie. Allens is te koop. Zelfs geestelike onderstutting. Opvallend genog hebt alle online zelfhulpgoeroes dezelfde mantra: "vuur een vast bedrag per maand…"

Oh ja! Foghlaim mé teanga nua. Doar wa'k verleden joar al met begunnen. Een vuurnemmen is um et wier wat serieuzer an te vatten. Makkelik zal et nit worden, want et Iers Keltisch is ne totaal andere sproake as wat iej en ikke ooit eleard hebt. Gelukkig zint de Kelten der zo fanatiek met dat der gode online media, oetsproakhulpen en apps vuur te roadplegen zint. Doar könne wiej met ons haperende Nedersaksisch een vuurbeeld an nemmen.

Non as wiej et der toch oaver hebt, ik hebbe nog een good vuurnemmen vuur oeleu: mear en vaker Nedersaksisch kuieren. As iej wilt dat et blif, mu'j der gewoon zelf woark van maken. Anvatten, dus. Vake zi'j te bange. Begint es met nen 'godendag leu , good te passe?' en bouwt et van doaroet wiedter oet. Riessens kuieren is good vuur de tonge! Iej zölt zeen dat a'j doar eenmoal met anvangt, dat oew accent ineens klopt.

Ach ja. De weg noar de hölle is plaveid met gode vuurnemmens, zegt ze an de andere kante van de grote bekke. Doarumme do ik der nit an met. Min vuurnemmen: wat ik good deed, do ik nog eaven verdan. De readen dat grote vuurnemmens nit woarket: A'j echt iets anders wollen, ha'j et al lange doan.

Martin ter Denge

Meer berichten