Landinrichting Enter klaar

ENTER - "Het gebied Enter-Ypelo van de landinrichting is nu afgerond na de afwikkeling van het formeel-juridische traject van de Lijst Geldelijke Regelingen. Het gebied Deldenerbroek was al in 2018 klaar. Het werk van de Uitvoeringscommissie is hiermee helemaal klaar", zo vertelt voorzitter Bernard Kobes van de commissie, die verder bestaat uit de leden Bert de Wilde namens de Landbouw, Foppe de Lange namens Natuur en Milieu, de wethouders Coes van Wierden, Meulenkamp van de Hof van Twente, Van Rees van Almelo en Wim Stegeman van Waterschap Vechtstromen met secretaris Paul Niens.

In het gebied Enter-Ypelo, groot 2.630 hectare, is ruim 600 hectare geruild. Dit deel telt ongeveer 800 eigenaren. In het gebied Enter-Deldenerbroek, groot 1.550 hectare, is ruim 280 hectare geruild en heeft ongeveer 380 eigenaren. Van de totale kosten, die ruim 9 miljoen hebben bedragen, komt meer dan 8.5 miljoen van overheden: Europa, rijk, provincie, gemeenten en Waterschap. Zes procent wordt verrekend met de eigenaren naar gelang het gebaat zijn met de verbeteringen van de verkaveling, conform de doelstellingen van de landinrichting.

Vier pijlers
De vier pijlers van de landinrichting Enter zijn: structuurversterking voor de landbouw, natuurontwikkeling, verbetering van de waterhuishouding en recreatief medegebruik, verharding wegen, aanleg fietspaden en wandelpaden. Bij alle werkzaamheden om tot goede, afgewogen en adequate besluiten te komen is de commissie ondersteunt door provincie en Kadaster om de verschillende belangen naar recht en rechtvaardigheid af te wegen. Het resultaat is in vele overleggen en in samenwerking met meerdere geledingen en belanghebbende agrariërs gerealiseerd om door tal van verbeteringen een wenkend perspectief naar de toekomst te bieden in vergelijking met de vroegere situatie van voor de verkaveling.

Meer berichten