Rijssen-Holten voert voor alle zorgvuldigheid pas per 1 januari volgend jaar de ja/ja-sticker in

RIJSSEN – De zogenaamde ja-ja-sticker wordt pas per 1 januari 2021 ingevoerd.

De gemeenteraad besloot in december vorig jaar tot invoering van de ja/ja-sticker om de grote hoeveelheden ongeadresseerde reclamefolders die wekelijks in de brievenbussen van Rijssen-Holten vallen drastisch in te perken.

Hoewel het streven van de gemeenteraad loffelijk is, kunnen ondernemers zich door deze maatregel benadeeld voelen. In plaatsen als Utrecht, Rotterdam en Haarlem hebben mediagroepen rechtszaken aangespannen over dit onderwerp. Volgens een woordvoerder van de gemeente ging het in die plaatsen echter om een andere situatie dan in Rijssen-Holten. "Daar speelde mee dat in de nieuwe situatie de huis-aan-huisbladen niet standaard meer werden verspreid." Ook oordeelde de rechtbank dat er een ruime periode moet worden uitgetrokken om het nieuwe reclamebezorgbeleid voor te bereiden.

Burgemeester en wethouders stellen nu voor om de ondernemers van Rijssen-Holten in de gelegenheid te stellen opmerkingen en bedenkingen in te brengen. De ondernemers zullen hiervan per mail op de hoogte worden gesteld. Tot 11 september kan er nog gereageerd worden.

Inmiddels de gemeente gestart met een bewustwordingscampagne over afval via kranten en social media. De burgers worden via motiverende filmpjes aangespoord om bewust om te gaan met afvalscheiding en vooral papierafval uit de grijze container te houden.

In de periode naar 1 januari 2021 zullen de burgers geregeld eraan worden herinnerd dat de ja/ja-sticker eraan komt. Papieren drukwerk wordt niet zo zeer strafbaar. Het gaat om een bewustwordingsmaatregel om de ondernemers zo veel mogelijk digitaal te krijgen.

Meer berichten
 
Auto zoeker