<p>v.l.n.r.: gemeentesecretaris Arie van Eck, de wethouders Erik Wessels (CDA), Jan Aanstoot (GB), burgemeester Arco Hofland, de wethouders Bert Tijhof (CU) en Ben Beens SGP).&nbsp;</p>

v.l.n.r.: gemeentesecretaris Arie van Eck, de wethouders Erik Wessels (CDA), Jan Aanstoot (GB), burgemeester Arco Hofland, de wethouders Bert Tijhof (CU) en Ben Beens SGP). 

(Foto: gemeente Rijssen-Holten )

B en W: ondanks alles sluitende begroting 2021

RIJSSEN – Ondank alle onzekere omstandigheden zijn burgemeester en wethouders er toch in geslaagd een sluitend huishoudboekje voor volgend jaar te presenteren.

De gemeente Rijssen-Holten is uitstekend in staat om haar maatschappelijke opgaven uit te voeren. B en W zeggen niet alle wensen te kunnen inwilligen bijvoorbeeld op het gebied van het verkeersnet. Ook is er niet voldoende geld voor bijvoorbeeld een boomvervangingsplan. Maar toch slaagt het College erin het voorzieningenniveau netjes op peil te houden. Dat kan door een voorzichtig financieel beleid te voeren en goed samen te werken met het bedrijfsleven, de buurten en de inwoners.

Zorgen
Financieel zijn er ook risico’s. Het Rijk is bezig de uitkering uit de gemeentefonds te herzien en dat ziet er niet gunstig uit. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) spant zich samen met de gemeenten in voor het op peil blijven van de geldstroom en een eerlijker verdeling om de slechte financiële positie van alle gemeenten niet te verergeren.
Een grote financiële uitdaging voor de gemeenten ligt vooral in het sociaal domein. Nog altijd komt er te weinig geld uit Den Haag voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Dat leidde in Rijssen-Holten al tot bezuinigingen.

Verbeteren
Financieel wethouder Erik Wessels (CDA) is tevreden dat Rijssen-Holten toch enkele investeringen kan doen in 2021. “We maken geld vrij voor het verbeteren van onze digitale dienstverlening. Ook maken we een aantal kruispunten veiliger én we investeren stapsgewijs om het Masterplan Oosterhof uit te voeren.

Onderwijs
Belangrijk zijn ook duurzaamheid en energietransitie. “Onlangs is sprak de raad over het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Komend jaar gaan we ook starten met een eerste reeks investeringen in goede onderwijshuisvesting.” Wessels is bijzonder blij dat er een sluitende begroting ligt. “Ondanks bezuinigingen en financiële onzekerheid, kunnen we toch de nodige investeringen doen die goed zijn voor de samenleving.” Vrijdag 6 oktober buigt de gemeenteraad zich vanaf ‘s morgens 10 uur over de begroting.

Meer berichten