<p>RIJSSEN - Andr&eacute; Scheppink (SGP) stelt vragen over de veiligheid van fietsers en voetgangers in Opbroek.&nbsp;</p>

RIJSSEN - André Scheppink (SGP) stelt vragen over de veiligheid van fietsers en voetgangers in Opbroek. 

(Foto: Jan van de Maat)

Ontsluiting Opbroek-Zuid moet veiliger

RIJSSEN – SGP-fractievoorzitter André Scheppink vraagt aandacht voor de kwetsbare verkeersdeelnemers bij de ontsluiting van nieuwbouwwijk Opbroek-Zuid.

Scheppink stelt daarover schriftelijke vragen aan het College van B en W nu het eerste deel van Opbroek in de afrondende fase is en de laatste hand wordt gelegd aan wegen en plantsoenen. Scheppink is tevreden over de inrichting van dit wijkgedeelte, maar hij vraagt aandacht voor de de fietsers en voetgangers. “Dit wijkgedeelte is per auto, per fiets of te voet alleen te bereiken via de rotonde aan de Enterstraat/Cattelaar en de “noodweg” in het verlengde van de Oosterhofweg ligt.”

Scholen
Volgens hem liggen ook alle scholen voorlopig buiten deze wijk. “Wij vinden dat de schoolgaande jeugd de wijk veilig moet kunnen verlaten en bereiken.” Scheppink zegt dat definitieve veilige ontsluiting richting Polmeijersdijk-Groteboersdijk-Witmoesdijk de komende jaren nog niet in zicht is, want die komt pas als Opbroek-Noord er komt. “De wijk wordt dus de komende jaren mede ontsloten via tijdelijke routes. De veiligheid ervan baart ons zorgen.”

Klachten 
Scheppink stelt dat hem vanuit de wijk meerdere klachten bereiken over de ontsluiting van de wijk Opbroek. “Schoolgaande kinderen moeten nu onder andere de Enterstraat oversteken zonder een veilige oversteekplaats.” Scheppink wil graag weten of het College de huidige ontsluiting van de wijk via de Oosterhofweg ook onwenselijk en gevaarlijk vindt, gezien de wegbreedte, de toegestane snelheid van 50 kilometer per uur en wegverlichting, vooral het laatste stuk in de wijk zelf.” De SGP-fractievoorzitter wijst op het Masterplan Oosterhof. “Daarin is voorzien dat de Oosterhofweg op termijn afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer. Is het niet veiliger om dit naar voren te halen? En zo ja, op welke termijn zou dat geregeld kunnen worden?”

Fietspad
Komend vanuit Enter is het fietspad ingericht voor tweerichtingsverkeer tot aan de rotonde bij de restaurant de Poort van Twente. “Kan het gedeelte vanaf de rotonde tot aan de Schapendijk, het fietspad aan de linkerzijde komende vanuit Enter, ook ingericht worden voor tweerichtingsverkeer, zodat het fietsverkeer vanuit de wijk Opbroek richting plan Zuid via de rotonde veilig de Enterstraat kan oversteken,” wil Scheppink weten.

Incident
“De oversteek Enterstraat-Schapendijk wordt veel wordt gebruikt als oversteekplaats door jonge weggebruikers. Onlangs was hier nog een incident. Is het niet tijd om hier een veiligere oversteek te realiseren omdat bij het groeien van de wijk deze oversteek nog vaker gebruikt zal worden.”

Scheppink wil graag schriftelijke antwoorden op zijn vragen.

Meer berichten
 
Auto zoeker