NL Doet weer geslaagd: veel animo voor vrijwillige inzet

RIJSSEN-HOLTEN - Afgelopen weekend werd NLdoet weer gehouden; de jaarlijkse actie die mensen aanspoort om eens kennis te maken met vrijwilligerswerk én bestaande vrijwilligers activeert. Hoewel de coronacrisis uiteraard de nodige beperkingen opwierp, mogen we toch terugblikken op een heel geslaagd evenement dit jaar.

De inzet van vrijwilligers is onmisbaar voor onze samenleving en de lokale gemeenschap. Vrijwilligers zijn het levensbloed van veel verenigingen; zonder hen waren veel activiteiten niet mogelijk. Helaas neemt het aantal vrijwilligers al enkele jaren af wanneer we kijken naar landelijke cijfers. Waar in 2012 nog 50,5 procent van de bevolking vrijwilligerswerk deed, was dit in 2019 al afgenomen naar 46,7 procent. Onder de leeftijdsgroep 35 tot 45 jaar vinden we de meeste vrijwilligers, maar er is dus nog een groot potentieel om meer mensen aan de slag te krijgen.

Mooie opruimactie
Een groep die al geactiveerd was, zijn de vrijwilligers die zich afgelopen zaterdag ingezet hebben voor de opruimdag zwerfafval van IVN Rijssen-Enter. Maar liefst 35 mensen hielpen mee; 20 volwassenen en 15 kinderen. Zij gingen aan de slag om bermen op te schonen langs de Nijverdalseweg, Holterstraatweg, Enterweg/Markeloseweg, de Borkeld en de omgeving van het Parkgebouw en de Oosterhof. Er werd een gezellige dag van gemaakt; na ontvangst met koffie/thee gingen zij in groepjes aan de slag. Gewapend met grijpers en afvalzak konden zij het afval gemakkelijk opruimen. De gemeente stelde voor deze actie de attributen beschikbaar, deze blijven in bruikleen bij het IVN voor verdere opruimacties. Want: het was een positieve actie die navolging verdient.

Meer berichten
 
Auto zoeker