Foto:

Gedeputeerde De Witte breekt lans voor streektalen

WIERDEN - De Overijsselse gedeputeerde Roy de Witte brak vrijdag een lans voor het behoud van de streektalen.

De uit Manderveen afkomstige gedeputeerde voerde het woord op de streektaaldag die in Ons Centrum werd gehouden en was georganiseerd door het Twentehoes in samenwerking met de Historische Kring Wederden.

De Witte is zelf gemotiveerd dialectspreker en groot voorstander van goede initiatieven voor het behoud van de streektalen als dragers van de verschillende identiteiten. Hij drong sterk aan op samenwerking tussen de diverse instellingen die zich inspannen voor de streektalen en streekcultuur en de plannen bij de provincie in te dienen om opgenomen te worden in de nieuwe cultuurnota die Zwolle aan het voorbereiden is.

Leerstoel
Een andere pleitbezorger van goed plat was CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik. Zij vond dat de regio's wel wat beter voor hun belangen konden opkomen. Op de Universiteit Twente zouden projecten rond het Twents aangeboden kunnen worden.

Taalbank
Conservator Goaitsen van der Vliet van de Twentse Taalbank gaf tekst en uitleg over de enorme schat aan gegevens die in de digitale Twentse Taalbank zijn opgeslagen en uiterst gemakkelijk te benaderen zijn. Dat varieert van proza en poëzie tot liedteksten en geluidsfragmenten van oude streektaalsongs maar ook van zeer recente datum.

PraatPaul
Organisator en dagvoorzitter Adrie Strikker van het Twentehoes had Paul Wiefferink bereid gevonden iets te vertellen over de werking van humor in de streektaal. De logistiek manager en organisatieadviseur deed dat op zijn eigen verfrissende wijze.

Samenwerking
Wiefferink was verheugd dat veel organisaties zijn die zich inspannen voor het behoud van de streektalen en veel ideeën hebben. Wél legde hij de vinger bij de sterke versnippering die zich op die terreinen nog altijd voordoet. Hij adviseerde dan ook sterk te werken aan een sterke instantie of persoon die hierin de regie neemt.

Meer berichten
 
Auto zoeker